پیام پور

اشتراک گذاشته شده با :

دانشگاه پیام نور سیه چشمه


pnu.ac.ir
پژوهشکده آموزش باز و از دور-طرح های پژوهشی - دانشگاه پیام نور
مطالعه راهکارهای افزایش رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور سیه چشمه. کریم علی ..... طراحی نرم افزار برنامه ریزی کلاس دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد.
chaldoran.az.pnu.ac.ir
پورتال دانشگاه پیام نور-زیرپورتال سیه چشمه -آذربایجان غربی
پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه پیام نور, پورتال, آموزش غیر حضوری, آموزش مجازی, مراکز بین الملل, فناوری اطلاعات, ...
chaldoran.az.pnu.ac.ir
(ع)در واحد آموزشی سیه چشمه - دانشگاه پیام نور واحد سیه چشمه
برگزاری مراسم عزاداری آقا ابا عبدالله الحسین (ع)در واحد آموزشی سیه چشمه به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد سیه چشمه (چالدران) به مناسبت ایام محرم و سوگواری ...
chaldoran.az.pnu.ac.ir
برگزاری همایش نهضت ما زنده ایم - دانشگاه پیام نور واحد سیه چشمه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد سیه چشمه (چالدران ) این همایش با همکاری دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد و بسیج دانشجویی با حضور دانشجویان با هدف ترویج ...
fa.wikipedia.org
شهرستان چالدران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
مرکز این شهرستان، شهر سیه‌چشمه است. ... چالدران دارای دانشگاه پیام نور و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی است و اقداماتی برای احداث دانشگاه جامع علمی کاربردی در این شهر به ...
www.pnu.ac.ir
مركز مجري رشته مباني فقه و حقوق اسلامي - دانشگاه پیام نور
استان آذربایجان شرقی : واحد آذرشهر- واحد گوگان- واحد ممقان- واحد اهر- واحد بستان آباد- مرکز ... واحد ملکان – مرکز میانه – واحد خاروانا- واحد هریس – مرکز هشترود- واحد کلیبر.
www.forcementco.com
ﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت ﻛﺪ وﻧﺎم 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول ﺻﻔ
زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. واﻛﺘﺸﺎﻓ. ﺎت. ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﻛﺸﻮر. 104. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه. ﻓﺮﻫﻨﮓ. وﻫﻨﺮاﺳﻼﻣﻲ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت. اﺳﻼﻣﻲ. 105. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ..... ﭘﻴﺎم. ﻧﻮر ﻣﺮﻛﺰ اراك. (. واﺣﺪ ﻓﺮﻣﻬﻴﻦ. ) 361. داﻧﺸﮕﺎه. ﭘﻴﺎم. ﻧﻮر ﻣﺮﻛﺰ اردﺑﻴﻞ. 362. داﻧﺸﮕﺎه. ﭘﻴﺎم. ﻧﻮر ﻣﺮﻛﺰ اردﺳﺘﺎن. 363. داﻧﺸﮕﺎه .... 410. داﻧﺸﮕﺎه. ﭘﻴﺎم. ﻧﻮر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﻟﺶ. 411. داﻧﺸﮕﺎه.
az.pnu.ac.ir
پورتال دانشگاه پیام نور-استان آذربایجان غربی
پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه پیام نور, پورتال, آموزش غیر حضوری, آموزش مجازی, مراکز بین الملل, فناوری اطلاعات, ...