18 مارس 2014 ... وی افزود: دانشگاه پیام نور شیراز از نظر تجهیزات ،امکانات و زیرساخت ها با ... سامانه مجازی انتخاب واحد مقدماتی در دانشگاه پیام‌نور شیراز راه‌اندازی شد ...