تمدید مهلت ثبت درخواست تغییر رشته نیمسال دوم 95-94 پیام نور. سایت پیام نورنا ... شرایط و جزئیات جدید نحوه مهمانی و تغییر رشته دانشجویان دانشگاه پیام نور.